Loading…

PLASTIFIKACIJA METALA

tel:+381 (0)32 5155 200

fad@metalac.com

Plastifikacija metala

 

Koncept novog postrojenja za površinsku zaštitu metala u "Metalac Fad"-u je osmišljen da odgovori i najstrožim zahtevima korozione zaštite koji se postavljaju u svetu savremene automobilske i drugih grana metaloprerađivačke industrije. Akcenat je stavljen na izuzetno kvalitetnoj fizičko-hemijskoj pripremi površine metala, a potom nanošenju praha na epoksi, epoksi-poliesterskoj ili bilo kojoj drugoj bazi.

Proces površinske zaštite metala sastoji se od:

 • 1 fizhemtret Fizičko-hemijskog
  tretmana metodom
  prskanja
 • 2 zonesusenja Zone
  sušenja
 • 3 nanosenjepraha Nanošenja praha
  automatski i/ili ručno

 

 • 4 polimerizacija Zone
  polimerizacije praha
 • 5 trasport Transportnog
  sistema
 • 6 upravljacke Upravljačke
  jedinice

Postrojenje za plastifikaciju u „Metalac Fad“-u obezbeđuje stabilan proces sa zagarantovanim kvalitetom površinske zaštite kojim se bez bojazni može odgovoriti izazovima koje postavlja tržište, a koji su iz dana u dan sve strožiji:

 • Elektronski kontrolisan i nadgledan proces u svim segmentima postrojenja (hemijska priprema, termogeni, nanošenje boje, konvejer);
 • Mogućnost lake promene parametara procesa u zavisnosti od zahteva;
 • Multifuncionalnost postrojenja;
 • Minimalizacija uticaja ljudskog faktora na kvalitet;
 • Softverski praćen proces sa mogućnošću periodičog memorisanja vitalnih parametara procesa;
 • Mogućnost pružanja usluga plastifikacije za širok spektar geometrije radnih elemenata;
 • Zahvaljujući kvalitetnoj fizičko-hemijskoj pripremi površine ostvaruje se izuzetno prijanjanje praha;
 • Uniforman i kvalitetan nanos boje, koji sa izdržava test 720 sati neutralne slane komore, bez pojave korozije.

 

qa logo en

p0001 IQNet jpeg