Zaštita životne sredine

Kontinuirano radimo na očuvanju prirodnih resursa kroz stalnu edukaciju zaposlenih i sa pažnjom odabrane “zelene”investicije koje treba da doprinesu smanjenju potrošnje vodnih resursa i povećanju energetske efikasnosti kompanije.
Ostvareni trendovi u potrošnji vode, električne energije i gasa u prethodnom periodu potvrđuju našu opredeljenost za efikasno upravljanje prirodnim resursima, a pred nama su i ambiciozni ciljevi koje ćemo ostvariti u narednom periodu.

 

 0000 Vector Smart Object 

Utrošak električne energije ( kwh / kg )  

Efikasno korišćenje
I dalje dajemo veliki akcenat na energetsku efikasnost ( sanaciju gubitaka komprimovanog vazduha, LED rasvetu…)

 

 

 0002 Vector Smart Object

Utrošak vode ( m3 / kg )

Efikasno korišćenje
Voda je dragoceni prirodni resurs, svesni smo njene neprocenjive vrednosti za zajednice u kojima poslujemo, kao jednog od najdragocenijih zajedničkih resursa. Zbog toga je upravljanje vodnim resursima ključni prioritet za našu kompaniju, i posvećeno radimo na njihovom očuvanju. Strateški cilj je da u 2024. održimo potrošnju kao i u 2023. godini. Fokusirani smo na efikasnu potrošnju vode kroz zamenu dotrajale vodovodne mreže.

 

 

 0001 Vector Smart Object 

Utrošak gasa ( m3 / kg )

Efikasno korišćenje