Zaštita životne sredine

Kontinuirano radimo na očuvanju prirodnih resursa kroz stalnu edukaciju zaposlenih i sa pažnjom odabrane “zelene”investicije koje treba da doprinesu smanjenju potrošnje vodnih resursa i povećanju energetske efikasnosti kompanije.
Ostvareni trendovi u potrošnji vode, električne energije i gasa u prethodnom periodu potvrđuju našu opredeljenost za efikasno upravljanje prirodnim resursima, a pred nama su i ambiciozni ciljevi koje ćemo ostvariti u narednom periodu.

 

 

 

 0000 Vector Smart Object 

Utrošak električne energije ( kwh / kg )  

U toku su značajne investicije u energetsku efikasnost (energetski monitoring, centralizovan rashladni sistem, sanaciju gubitaka komprimovanog vazduha, LED rasvetu).

 

 

 0002 Vector Smart Object

Utrošak vode ( m3 / kg )

Voda je dragoceni prirodni resurs, svesni smo njene neprocenjive vrednosti za zajednice u kojima poslujemo, kao jednog od najdragocenijih zajedničkih resursa. Zbog toga je upravljanje vodnim resursima ključni prioritet za našu kompaniju, i posvećeno radimo na njihovom očuvanju. Strateški cilj je da u periodu od 2019. do 2022. godine smanjimo potrošnju vode za 10%. Fokusirani smo na efikasnu potrošnju vode kroz zamenu dotrajale vodovodne mreže.

 

 

 0001 Vector Smart Object 

Utrošak gasa ( m3 / kg )

U planu je investicija u decentralizaciju sistema grejanja, cilj nam je da smanjimo potrošnju preko 30% do 2021.godine